„Татко с горчивина ми говореше, че в България не се ценят истинските, великите дела, извършени на тази земя, и как именно този велик момент на богомилството просто е потъпкан, смачкан, неразгледан изцяло…“

(Рисунка на Лили Димкова от цикъла „Богомили“)

Татко много ми е говорил за богомилите, които той смяташе за най-чисти последователи на Христа. Вълна от напреднали, велики души е била изпратена от Бялата ложа на великото Всемирно бяло братство през Х-и век на Земята, и то в България, за да помогнат за възвръщане на първоначалната чистота на Христовото учение. Великопосветеният Боян Мага, син на Цар Симеон, е един от тези призвани да работят за осъществяването на това велико дело. Негов пръв помощник бил Поп Богомил, разпространителят на богомилското учение сред народа. Боян Мага е следвал тайна висша езотерична школа в Константинопол. Той е владеел великите окултни закони и е работил с тях. Много преди него великопосветеният учител Орфей, който също е живял на територията на България, е донесъл висшата окултна музика, утвърждаваща силата на живота над смъртта. Той дарил народната медицина на траките. А Боян Мага доусъвършенствал тази народна медицина и ирисовата диагностика. На Боян Мага татко посвещава книгата си „Българска народна медицина” в три тома: „Посвещавам труда си на Боян Мага, великия учен и мъдрец, един от родоначалниците на нашата народна медицина и богомилството, и на светлата памет на моята любима майка Екатерина Дим- кова, от която съм получил първите си познания по народна медицина. Авторът.”

Татко разказваше, че в древен Египет лекарят Ел Акс на фараона Тутанкамон бил жрец и голям учен, на когото от космическия разум му били дадени знанията за ирисовата диагностика. От Египет тя стигнала до Индия, Тибет, Китай, Вавилон... Наполеон, след като се завърнал от Египет, донесъл две мумии, в чиито саркофази били намерени писмени документи (папируси), съдържащи описание на ирисовата диагностика, и той ги по- дарил на папата във Ватикана. Йезуитите оттам я усвоили и лекували, като уверявали, че вършат чудо, като познават болестите, поглеждайки в очите.

(Рисунка на Лили Димкова от цикъла „Богомили“)

(Рисунка на Лили Димкова от цикъла „Богомили“)

Татко с въодушевление ми разказваше как тези прекрасни богомили, изпълнени с божествена любов и самопожертвувателност, владеейки народната медицина и ирисовата диагностика, странствали по света с торбичка, пълна с билки. Гледали в очите на болните, поставяли диагноза, давали им билки, лекували ги. Обикаляли из цяла Европа и разнасяли великото духовно учение на богомилството, на чистото християнство. Наричали ги още албигойци, катари и с други имена... Те внесли в Европа духа на Ренесанса. Оттам произлизат други клонове на духовното движение, като розенкройцерството например, заляло и Европа, и Америка. 

Татко с въодушевление ми говореше за Боян Мага, за Василий Врач, за Поп Богомил и други богомили. Богомилите давали пълни права на жените и ги приемали за равноправни на мъжете. Те достигали в йерархията до най-високата степен, наречена „съвършени”. Тези права на жените са били предоставени в България от богомилите още през Х в., докато в Швейцария това става едва през ХХ в. – хиляда години по-късно! В една от богомилските легенди се разправя за Михаил Унгареца, който бил жена-богомилка, достигнала ранг съвършен. Обикаляла и разнасяла учението из цяла Европа. Като помислим как тогава са ходели пеша, при какви опасности са вървели, с изпълнено с огнена любов сърце, безстрашие, самопожертвувателност. Тези разкази ме вдъхновяваха и ме изпълваха с желание да предам някои от образите им. И благодаря на Бога, дадоха ми се тези образи в медитации и молитви и направих цикъла „Богомили”. Татко беше много доволен и щастлив, когато го завърших. Той ми е разправял, че заедно с неговия приятел Никола Трифонов, който често идваше вкъщи, чудесен брат, последовател на Учителя Беинса Дуно, с Николай Райнов и с професор Благой Мавров, също приятели на татко, са правили сеанси и по духовен път са получавали много знания за богомилите.

Имахме вкъщи, написано на пишеща машина, Евангелието на богомилите и други книги. Бяха изключително интересни, много ми дадоха в работата ми върху богомилите. Татко с горчивина ми говореше, и не само на мен, на много още хора, че в България не се ценят истинските, великите дела, извършени на тази земя, и как именно този велик момент на богомилството просто е потъпкан, смачкан, неразгледан изцяло, а само едностранчиво и то от материалистична гледна точка. Болеше го. И не само за богомилите, но и за цялата богата история на малката ни страна, наситена с толкова исторически ценности, реликви и места, свързани със съдбоносни събития, а почти нищо не е обозначено и достатъчно споменавано, така че да бъде почитано и оценено и от българи, и от чуждестранни туристи. Даваше за пример как в Гърция и най-малките ценности са посочени. 

Радвам се, че сега доста хора работят върху богомилството, търсят истини и ги намират, както например Невяна Константинова и много други. И това би трябвало да се продължи. То е един невероятен дар от небето, даден на България. Защото България е три пъти духовен център – Орфей, Богомилството, Учителя Беинса Дуно. Учителя също много е говорил за богомилството и за богомилите.

От: „Моят баща“, Лили Димкова,  изд. Виделина
Рисунки на Лили Димкова от цикъла „Богомили“, lilidimkova.com