ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

България трябва да стане богата, благоденствуваща и щастлива, но за всички ~ Иван ХАДЖИЙСКИ
България трябва да стане богата, благоденствуваща и щастлива, но за всички ~ Иван ХАДЖИЙСКИ