ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Основният закон за историята е изоставането на човека от човечеството ~ Михаил ЕПЩАЙН
Основният закон за историята е изоставането на човека от човечеството ~ Михаил ЕПЩАЙН