ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Институцията, която най-леко може да погуби една държава - това е на първо място парламентът ♥ Николай ХАЙТОВ
Институцията, която най-леко може да погуби една държава - това е на първо място парламентът ♥ Николай ХАЙТОВ