ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Вмирисахме се в София бре, хора! ♥ Елин ПЕЛИН
Вмирисахме се в София бре, хора! ♥ Елин ПЕЛИН