ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Благословено е всичко, което прави човека кротък ╫ Света императрица Александра ФЬОДОРОВНА
Благословено е всичко, което прави човека кротък ╫ Света императрица Александра ФЬОДОРОВНА