ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Вкопчваме се в цели животи от събирани с годините спомени ♥ „Обичай хората, използвай вещите“
Вкопчваме се в цели животи от събирани с годините спомени ♥ „Обичай хората, използвай вещите“