ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Страданието е твой съюзник, който ти казва да спреш да пропиляваш живота си ♥ Йохан ХАРИ
Страданието е твой съюзник, който ти казва да спреш да пропиляваш живота си ♥ Йохан ХАРИ