IMG wwwwqe

Човешкият мозък е сложна и взаимосвързана система, най-голямата и функционално важна част на централната нервна система. Неговите функции включват обработка на сензорната информация, постъпваща от сетивните органи, планиране, вземане на решения, координация, управление на движенията, положителните и отрицателни емоции, внимание, памет. Всеки един от нас използва в по-голяма степен едното полукълбо от мозъка си за сметка на другото. От това дали при вас доминира лявата или дясната половина, зависят и вашите възприятия за живота, лични качества, отношението ви към заобикалящата среда и донякъде съдба.

За да разберете, кое полукълбо ви ръководи, вземете лист и химикалка, изгледайте видеото и отговорете на зададените въпроси в него.

{vbox7}ca3509bb42{/vbox7}

Ляво полукълбо

Ако тестът е показал, че вие използвате в по-голяма степен лявата половина на мозъка си, то това означава, че възприемате информацията линеарно. Когато изучавате нещо ново, мислите ви са съсредоточени първо да изследват и анализират отделните части, след което сглобявате цялостната картина.

Хората, при които лявото полукълбо е доминиращо са подредени и последователни в действията си. Те обичат реда и винаги обмислят нещата, не си падат по поемането на рискове. По-добри шофьори са от десномислещите и се справят с по-голяма лекота с цифри и формули. Ето защо им се отдават точните науки повече от философията и литературата. Често пъти, лявомислещите са по-успешни в кариерата си, защото винаги преследват реални цели, а не фантазии.

Дясно полукълбо

За личностите, използващи повече дясното полукълбо от мозъка си, най-важна е емоцията, която им носи дадено занимание. Често пити те се захващат да вършат няколко неща наведнъж, просто защото не умеят да систематизират задачите си така успешно, както лявомислещите.

Математическите сметки ги плашат и отегчават, за тях е далеч по-интересно да се занимават със смисъла, отколкото със сухите факти. Имат богато въображение и разчитат на интуицията си. Може да се каже, че хората, които използват повече дясната половина на мозъка си, са по-големи мечтатели от тези, които използват лявото. Освен това, те са отлични изобретатели, защото мисълта и идеите им нямат граници.