Марк АВРЕЛИЙ

Заеми се да станеш човек, додето си жив ♥ Марк АВРЕЛИЙ
Заеми се да станеш човек, додето си жив ♥ Марк АВРЕЛИЙ