Мишел дьо Монтен

Понякога величието се състои в това - да живееш ♥ Мишел дьо МОНТЕН
Понякога величието се състои в това - да живееш ♥ Мишел дьо МОНТЕН