Мишел дьо Монтен

Някои дребни душици, колкото повече надигат главата си толкова повече показват задника си ♥ Мишел дьо МОНТЕН
Някои дребни душици, колкото повече надигат главата си толкова повече показват задника си ♥ Мишел дьо МОНТЕН