мисли от български писатели

Убедих се, че от мъдрувания полза няма ♥ Емилиян СТАНЕВ
Убедих се, че от мъдрувания полза няма ♥ Емилиян СТАНЕВ