наука

Науката, както и истината трябва да бъде проста, ясна и очистена от всеки един боклук ♥ Любен КАРАВЕЛОВ
Науката, както и истината трябва да бъде проста, ясна и очистена от всеки един боклук ♥ Любен КАРАВЕЛОВ