най-известните романисти

Гневът не може да бъде потискан безкрайно без да осакати и разяде душата ~ Урсула ЛЕ ГУИН
Гневът не може да бъде потискан безкрайно без да осакати и разяде душата ~ Урсула ЛЕ ГУИН