Назаем от киното

Въпросът е дали да се вкопчиш в живота или в смъртта | Изкуплението ШОУШЕНК
Въпросът е дали да се вкопчиш в живота или в смъртта | Изкуплението ШОУШЕНК