Ницше

Войната и смелостта са извършили повече велики неща, отколкото обичта към ближния ~ НИЦШЕ
Войната и смелостта са извършили повече велики неща, отколкото обичта към ближния ~ НИЦШЕ