Ницше

Съдбата на хората е устроена за щастливи мигове, а не за щастливи епохи ♥ Фридрих НИЦШЕ
Съдбата на хората е устроена за щастливи мигове, а не за щастливи епохи ♥ Фридрих НИЦШЕ