омраза

Проблемът при повечето хора е, че са загубили контрол над емоциите си ♥ Дон Мигел РУИС
Проблемът при повечето хора е, че са загубили контрол над емоциите си ♥ Дон Мигел РУИС