Пътуване към себе си

Има ли по-голямо родство от женско съперничество в любовта? ♥ Блага ДИМИТРОВА
Има ли по-голямо родство от женско съперничество в любовта? ♥ Блага ДИМИТРОВА