Пътуване към себе си

Името е човекът. То е лицето му, душата, миналото и бъдещето ♥ Блага ДИМИТРОВА
Името е човекът. То е лицето му, душата, миналото и бъдещето ♥ Блага ДИМИТРОВА