Петър Дънов

Болестите се дължат на две причини: или си взел повече, или си дал повече ♥ Петър ДЪНОВ
Болестите се дължат на две причини: или си взел повече, или си дал повече ♥ Петър ДЪНОВ