Писма за доброто и прекрасното

Трябва да умеем да поправяме грешките си красиво ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ
Трябва да умеем да поправяме грешките си красиво ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ