Писма за доброто и прекрасното

Най-ценното в живота е добротата ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ
Най-ценното в живота е добротата ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ