Писма за доброто и прекрасното

Всяко истинско изкуство е извор на добро ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ
Всяко истинско изкуство е извор на добро ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ