Макс Фрай е литературен псевдоним на двама творци - писателката Светлана Мартынчик и художника Игор Стёпин, създали редица фантастични бестселъри, цикъл с есета за литературата и изкуството, популярния речник - справочник „Азбука на съвременното изкуство” и  тематични литературни антологии. 

Кратко, пухкаво и нежно за любовта ♥ Назаем от романа „Мастер ветров и закатов” на Макс ФРАЙ

Любов, това е да лежиш на неудобните хлъзгави колене на неудобното хлъзгаво, постоянно шаващо любимо същество, да се свличаш от тях през няколко минути, но да не пускаш порасналите си нокти, да не се закрепяш, а да се хързулваш на пода, да въздишаш и отново да се мяташ на хлъзгавите колене, да се свиеш на кълбо и отново да се изтърколиш на земята, и пак да не пускаш ноктите си, да не се вкопчваш, да падаш, да въздишаш и пак да се връщаш – и така до безкрай….

Глупавият голям неудобен и хлъзгав човек също знае какво е любов. Любов, това е да седиш в неудобна поза, стиснал колене, едва допрял с върха на пръстите си пода, да се мъчиш да не мърдаш много-много, за да не може малката глупава бяла котка да пада и да въздиша колкото се може по-рядко, и в тоя удивителен свят, изтъкан от глупост и любов, да има мъничко повече тишина и покой. 

* Макс Фрай, „Мастер ветров и закатов”

Източник: fit4brain.com
Снимка: vr-vyksa.ru