Басня за кривото учение и отровните му плодове

(The Severe Teacher by Jan Steen)

Духовен отровач – условен за народен

Учител – проповядваше на младежта

Таквиз начала: – Вън от предвековний ред природен

Мощ друга нема на света!

Бог – то е висша слепота!

Зад туй що прости хорица наричат Провиденье –

Стои най-пълно самоуправленье

На Веществото, царство на Плътта!

Живейте

В наслада и игри – без грижанье светлейте!

Дълг, идеал, прогрес – това са празни думи!

Самоотверженост, любов – това са вети глуми!

Законът на законите в тъз реч стои: сполука!

William III Bromley (1815-1888) – “A Village School”

От школата излезоха мъжаги

Които лакомяха за облаги

И за добивки. Тяхната наука

Роди господаруването на юмрука,

На хитрините –

И на сплетните…

***

Тежко

На онуй общество

Където юношеските училища

Се преобръщат на блудилища

И на губилища.

Стоян Михайловски
Картина заглавна: Jan Steen - The Village School (National Gallery of Ireland)