Детските приказки - на какво всъщност учат децата ни?

Детските приказки

Приказките са един от начините, чрез които малкото дете допълва своите ценности по време на развитието си, както и универсално средство, с чиято помощ могат да се изберат неговите интереси, потребности и желания.
Замисляли ли сте се например, защо харесвате определена детска приказка в течение на много години или сте променили своето отношение към нея с времето? Разбира се, могат да се намерят най-различни отговори на тези въпроси, като засилена реклама на даден продукт, гениалност на автора, променени интереси и т.н., но нека вникнем по-навътре в символния свят на сюжета и да потърсим отговорите там.

В тази посока да разгледаме някои от наложените във времето приказки и тяхното символично послание, като всеки сам ще може да си даде отговор на поставените по-горе въпроси.

Нека вземем за например "Спящата красавица" на Дисни. В тази история на малкото дете се "залага" предпоставката да има всичко, което да се поиска – красота, богатство, глас. В приказката, младата вече девойка е изправена пред опасност, която се решава от чаровния принц, благодарение на неговата смелост и любов към нея.
Като малки момичетата в повечето случаи се идентифицираме (оприличаваме) с описаната принцеса. Тази приказка поставя акцент върху външната красота. Като ценност и начин за предизвикване вниманието на мъжа. По този начин той доброволно, заслепен от нашата хубост ще задоволи всичките ни желания и ще разреши трудностите ни.
В този ред на мисли, насочването на детето към тип приказка предполага залагане на тенденцията „малката принцеса" да приеме, че може да получава всичко наготово, полагайки усилия единствено за своята красота.

Сюжетът в "Пепеляшка" вече залага, че момичето трябва да се труди, за да получи това, което иска. Трудът, като ценност, поставя тенденция да се развиват качества като увереност, воля, самодисциплина, трудови навици, но уловката тук е, че задачите, пред които е изправена младата девойка са поставени от друг. Пепеляшка е принудена да прислужва на своите доведени сестри и мащеха, на които се подчинява доброволно. В този смисъл, символичното послание, което тази приказка поставя е,че младата жена трябва д изпълнява очакванията на другите и да не се бори за своите потребности, за да получи своя щастлив край. Не не нужно да отстояваш своята позиция или да заявяваш собствените си потребности, а просто да се подчиняваш на желанията на околните. Така, рано или късно, принцът ще те намери и ще те измъкне от този злощастен живот. Разбира се, красотата и добротата отново са представени като ценности, но акцентът вече се поставя върху развитието на изпълнителност и послушание.
От тази гледна точка, ако детето е насочено към такъв тип приказка може да се обърне внимание върху очакванията, които се поставят към него и да се помисли дали това са неговите потребности. Дали то се страхува да не загуби любовта на близките си или има страх от наказание?

В приказката "Красавицата и звяра" Бел символизира вече образа на жената, която се бори за това, което иска, без да се съобразява с очакванията на другите. Тук се наблюдава развитието на няколко други характеристики, а именно любов към знанието, четенето на книги, но и начин да избягаш от действителността и самотата чрез тях. Поставя се силен акцент върху отношенията баща-дъщеря и жертвоготовността на единия за другия. В тази връзка, сюжетната линия в приказката може да предизвика интерес на децата, ако те изпитват дефицит в тази част или се стремят да получат признание от баща си.
Друга тематика, която се засяга е, че се сменят ценностите по отношение избора на партньор. Вече не се залага на красотата и външния вид, които се осмиват в лицето на Гастон, а върху личността на човека. Тук вече жената е тази, която "разваля магията" и спасява принца, което поставя тенденция детето да се бори за това, което иска. Липсва принцесата като роля, което отново насочва изграждане на качества като любознателност и авантюризъм. Бел не се затруднява да пътува сама, д остава сама и да поема отговорност, докато баща й отсъства. Не се съобразява с очакванията на обществото, в което се развива като личност и се приема такава, каквато е. Отстоява своята позиция пред другите, без да се страхува как ще я приемат.
Освен разгледаните качества, които могат да се провокират у детето, тук може да се обърне внимание и над това, дали чрез тази приказка то не задоволява някакви желания, които в действителност не реализира.

"Снежанка" е историята, в която Злата кралица не признава красотата на доведената си дъщеря и се стреми по всякакъв начин да я премахне чрез убийство. Насочеността на детето към тази приказка може да предполага, че то се чувства застрашено от майка си или значима женска фигура. Тази „опасност" може да се състои в налагане на ограничения и забрани, непризнаване на качествата му или липса на доверие в неговите умения да се справя само. В тази връзка, отношението към него носи силно неудовлетворение, което то може да разтовари посредством приказката. Също така, самото момиче успява да избегне определена опасност, но след това отново попада в нея и бива спасено от принца. Сюжетът отново поставя тенденция някой друг да те избави от трудностите и да се справя вместо теб. Освен това, закрилата и обгрижването се поема се поема от седемте джуджета, което отново поставя тенденция някои друг да се грижи за теб.
В тази връзка, основата, която се застъпва в "Снежанка" е съревнованието с майката или значима женска фигура, което не позволява на детето да се развива такова, каквото е. Красотата се явява основна ценност, която предизвиква внимание и желание накой да те закриля и полага грижи за теб.

"Малката русалка" е приказката,в която главната героиня се влюбва в човек и напуска океана, за да спечели любовта му. За тази цел тя жертва гласа и рискува живота си, сключвайки сделка с Урсула.
В тази приказка бащата е представен като авторитет, който не разбира детето си и не се съобразява с неговите потребности. Поставя забрани и не дава право на избор на дъщеря си да прави онова, което обича. В тази връзка, насочеността на момичето към този тип сюжети може да предполага, че не харесва средата, в която се развива и иска де се махне от нея. Възможно е да се чувства ограничено и неразбрано в лицето на родителите си и частност на бащата. Допуска се, че то се съобразява с неговите изисквания, а приказката се явява начин да намали изпитваното неудоволствие, използвайки фантазията си. Също така, в края бащата й променя своето поведение и поставя потребностите на дъщеря си пред своите. Това също може да се разгледа като очакване на детето татко му да се промени и да стане такъв, какъвто го иска или реализиране на желанията му чрез приказката.
Друга линия, която се поставя тук е, че жената не е нужно да говори, за да предизвика вниманието на своя избраник. Необходимо е да използва езика на тялото и външния си вид, което е достатъчно , за да се влюбят в нея. Насочва към формиране на поведение, във връзка със задоволяване на тази потребност.
Сюжетът поставя акцент, че ако на харесваш себе си, можеш да се промениш и да постигнеш всичко, което искаш. Това, от своя страна, насочва за изграждане на ценности като воля, стремеж да се развиваш и променяш.
Малката русалка се отказва от своето семейство, като по този начин губи опората и сигурността в тяхно лице. Този избор, обаче, насочва за желание да се справя сама и поставя тенденция за развитие на самостоятелност и справяне с трудностите. В тази връзка детето може да има потребност да му се гласува повече доверие, че може само.

Тези сравнително най-популярни във времето приказки могат да ви дадат насоки какво искат децата ви или какви модели на поведение започват да изграждат. Тъй като чрез приказките малките могат да разтоварят своето напрежение, във връзка с незадоволени техни потребности, те се явяват ключов елемент за тяхното разбиране.
В тази насока, когато вземате решение да купите определена приказка на своето дете, си задайте въпроса защо искате определена такава. Това действие не задоволява ли по-скоро вашата потребност, отколкото на детето? Може би е по-добре да го оставим самото то да избере какво иска, тъй като най-добре разбира своето състояние. По този начин избраната от вашето дете книга ще ви даде реална представа какви желания и трудности има то.

Aвтор: Десислава Андрееева 

Източник: Българска школа по психоанализа
Изображения: Disney Princess

20194 Преглеждания