„Според каноните на астрологията, всяка слънчева система във Вселената е като „университет“ – място, където душите получават висше образование.“ Това споделя английската езотерична авторка Бъредин Джоселин в своята прелюбопитна книга „Граждани на Космоса“ (изд. Жануа 98). В нея тя разкрива как всички ние сме свързани с планетите и звездите, и как това се проявява през целия ни житейски път. 

Ние сме нещо повече – или как да възпитаваме децата си до 14 години

Преди да бъде създадена Вселената, нашите души винаги са съществували като част от Божественото в още по-високи измерения. На съзнателно (физическо) ниво телата ни са като миниатюрно копие на Слънчевата система. Сърцата ни функционират като Слънцето - център на нашата физиологична система. Други органи на нашето тяло също имат своите планетарни съответствия. Планетите имат астрологични вибрации върху тялото ни, като по този начин влияят върху нашата личност и типологията на нашата душа. На подсъзнателно (душевно) ниво Слънчевата система е нашето космическо тяло.

Житейският ни опит включва повече от един земен живот. Включва мъдростта и енергията на цялата ни Слънчева система. Според каноните на астрологията всяка слънчева система във Вселената е като „университет“ - място, където душите получават висше образование. Слънчевата ни система се състои от девет планети и всяка планета представлява физическото пространство на конкретна област от отвъдноземния живот или измерението на другия свят. Нашата Вселена е само част от много области на живота след смъртта. Животът от зачатие до смърт е едно единствено, едно цяло, макар да се разгъва на степени, които значително се различават една от друга. В развитието на живота напредваме през разширяващите сфери на Луната, Меркурий, Венера, Слънцето, Марс, Юпитер и Сатурн в ритмична последователност от седемгодишни цикли.

Лунният цикъл – 0-7 години – от раждане до смяна на зъбите

Най-близката сфера до земята е нейният сателит, Луната. Така че първата степен на земния живот, седемте години от раждането до промяната на зъбите, са под влияние на Луната.

Всеки от седемгодишните периоди може да бъде подразделен, като се определя от една година за всяка планета в същия ред, какъвто е редът на седемгодишните цикли. Лунният цикъл е първият от седемгодишните цикли на разгъването на живота. Той е свързан с развитието на физическото тяло.

През този период се развиват уменията за ходене, говорене и мислене. За първи път човешкото същество се сблъсква със своя Аз. В този период е важно родителите да полагат правилни грижи за развитието на детето, за да не нарушават неговото разгъване към живота. Ако ние осъзнаваме, че бебето е духовно същество, новодошло от духовните висини, тогава нашето отношение към детето ще бъде свързано с голямо почитание, ние ще осъзнаваме, че сме в присъствието на нещо свято. Процесът на въплътяване на едно душевно-духовно същество от духовните светове и приспособяването му към живота на земята е много сложен и труден, особено в нашия съвременен материалистичен век. Душата и духът присъстват от самото начало, но преди да могат да действат в земния живот, техният инструмент, тялото, трябва постепенно да бъде подготвен. Малкото дете цялото е сетивен орган. Наблюдавали ли сте как реагира? Вместо само да се усмихне в отговор на някой любезен жест, какво прави то? Обикновено цялото потреперва до върха на пръстите на краката си, защото цялото му тяло действа като сетивен орган и откликва на всяко впечатление. Но то не имитира само жестове. Бебето поема всяка мисъл и чувство от заобикалящата обстановка. Така майката не може да скрие никакво емоционално напрежение от детето си. Целият му организъм е като гъба. Всички вътрешни чувства, мисли и морални импулси то ги поема от заобикалящата обстановка. Те са оформяща сила и се отразяват в целия организъм на детето, обуславяйки неговата умствена и васкуларна система и другите системи за през целия му живот. Изразяването на любов и гняв в присъствието на дете въздейства на кръвообращението, като добрите или лошите резултати съответно траят през целия живот. На децата трябва да им се позволи да бъдат деца, така че по-късно да могат да изживеят един здравословен и щастлив живот на възрастни.

Меркуриев цикъл – 7-14 години – от смяната на зъбите до пубертета

По време на втория седемгодишен цикъл се развива етерното тяло, функциите му от предимно физически преминават в душевни. Този период обхваща важните събития от смяната на млечните с постоянни зъби до навлизането в пубертета. До това време не само първите зъби са паднали, но и веществото на целия организъм е подменено, факт, признаван и от науката. Дали наследственият модел ще бъде продължен, или променен, зависи от фактори в заобикалящата обстановка и преди всичко от слабостта или силата на въплъщаващия се Аз. На този етап от живота е важно детето да има уважение към авторитетната личност, от която се ръководи.

Меркуриев цикъл съдържа в себе си други 7 подразделения.

Луната, 7-8 години –  В първата подгодина, управлявана от Луната, приказките за феи са много обичани от децата и разкриват света такъв, какъвто те го обичат – вълшебен.

Меркурий, 8-9 години –  Могат да бъдат прибавени басни и легенди. И тъй като детето все още не различава нещата между живото и безжизненото, възможно е растения, животни, а дори и камъни - да говорят и да проявяват човешки качества. Чрез въображаеми картини се изобразяват по-висши истини и  детето схваща вътрешната реалност по начин, който оживява и хармонизира душата му, и обратно – интелектуалните понятия изсушават душата. Разкази, които изразяват поляризация са също благотворни. Меркурий се справя ловко с двойнственостите, с противоположностите – радост и скръб, удоволствие и болка, добро и лошо, красиво и грозно.

Венера, 9-10 години – Тази подгодина идва, когато детето започва да загубва своето чувство на единство със света. Това е подходящото време да се използват разкази от Стария завет, описващи пътя на човека от Рая до земята. Начин за подтикване на социалното съзнание на детето е писането на писма.

Слънце, 10 години (9 1/3 – 11 2/3) – Излизането от подгодините на вътрешните планети, Луна, Меркурий и Венера, и влизането в Слънчевия период може да се сравни с излизането от някакво покровителство. Детето усеща все по-увеличаващата се независимост и отдръпване от външния свят, с който преди то е било инстинктивно свързано. И вече то има нужда от направление и мъдро водачество, за да се обедини съзнателно с външната природа и с природата на човека по подходящ, душевен начин.

Марс, 11-12 години, особено близо до 12 – Марс, като първа от външните планети, носи промяна във функционирането на мускулатурата. Мускулите постепенно все повече се свързват с костната система и служат за подвижността на скелета. Детето е по-цялостно върху земното поле. Едва между 11 и 12 години децата са готови да правят разлика между живото и безжизненото и да бъдат запознати със законите за причина и следствие. Подходящи за тази възраст са римската история и геометрията. Необходимо е подготвяне за абстрактно мислене.

Юпитер, от 12 до 13 години –  Тази планета развива логически и интелектуален подход. Тук е подходящо да се прибави и астрономия като предмет за главен урок. Тя разширява чувството за пространството до световното пространство и космическото отношение.

Сатурн, 13-14 години – Сатурн управлява скелета, оттук физиологията на скелета е правилно да се въведе. Да има различаване между сферичните кости, разкриващи космични сили, и удължените кости, в които земните сили са по-деятелни. Чрез сравняването на космическите сили над земните у човека и обратното у животните, се представя картина за превъзходството на човека. Със започването на пубертета влизането на астралното тяло достига до детеродните органи и се развиват силни вътрешни желания.

Ритмичната система играе най-голяма роля през Меркуриевия цикъл, 7-14 години, и е много свързана със здравето.

Из „Граждани на Космоса“, Бъредин Джоселин, изд. „Жануа 98“
Източник: janua-98.com
Изображение: Summer Fantasy by Edward Robert Hughes, commons.wikimedia.org