Изтъкнатият специалист по лечебно хранене, нутриционист и психолог за спецификата на наднорменото тегло и затлъстяването при децата

Д-р Георги Гайдурков е общопрактикуващ лекар, психолог, специалист по холистична медицина, лечебно хранене и е създател на системата на Човешкото хранене.

Д-р Георги Гайдурков е роден през 1961 г. в гр. София. Завършва медицина към МА – София през 1985 г. Специализира нутрициология към Свободен медицински факултет с ръководител проф. Божидар Попов.
През 1995 г завършва магистратура по психология към СУ „Св. Климент Охридски” със специалност клинична и консултативна психология.
Работи последователно в неотложно звено и бъбречно отделение към МБАЛ „Христо Ботев” – Враца и 12 години в Център по хемодиализа към МБАЛ „Св. Анна” – София.
От 2001 г. е ръководител на Консултативен център за безлекарствена терапия и личностна промоция „ Санитас” – София.

Интереси: Натурална хигиена (INHS – International Natural Hygiene Society) – профилактично и лечебно хранене; холистична медицина, логотерапевтична психология.

(Видео: Мамапедия)

Наднорменото тегло, затлъстяването и скрития метаболитен синдром 

Наднорменото тегло при децата е съществен проблем в днешно време. Връщайки се назад, от личен опит си спомням, че като ученик в началните класове имахме един-двама шишковци – и това беше.

Сега статистиката е доста различна – поне половината от съвременните младежи са с наднормено тегло. А следващата степен е затлъстяването. Нужно е да подчертаем следното - не само индикацията „наднормено тегло“ означава недобро физическо здраве по отношение на килограмите. Защото при други деца ще видим обратното – те са акселерирали, порастват тънки и високи, едва ли не като растение, което е расло на тъмно и е станало крехко, високо и чупливо – това също не е здраве. 

Днес много специалисти говорят за скрития метаболитен синдром, който се изразява в следното – деца, които са привидно слаби, но имат затлъстели вътрешни органи. Това означава, че не само простото число на килограмите е индикация за проблема „наднормено тегло на децата“. Детето може дори да е с леко поднормено тегло, да изглежда слабо и с недоразвита мускулатура, но да има силна обложеност на вътрешните органи с масти. 

Дефиницията на затлъстяването е повишен процент мастна тъкан, но тя не винаги е очевидна. Когато по-силният организъм успее да отдели мазнината в подкожието, това е своеобразен защитен механизъм, защото организмът градирайки, изтласква тази мастна тъкан на безопасно място в подкожието.

При силния организъм са силни центробежните сили – както морето изхвърля петрола на брега, ако има силни вълни, така и организмът успява да маргинализира проблема и го изпраща в периферията, където е безопасно. 

Когато обаче организмът е слаб, той трупа в центъра – около сърцето, бъбреците, сплахникуса, изобщо около вътрешните органи. Натрупва в съдовете, а подкожната тъкан е недобре изразена – ето го скрития метаболитен синдром при децата, който се наблюдава все по-често. 

При това дефективно израстване, от една страна имаме недохранване и организмът е слаб, а от друга страна  натрупване на излишни вещества, най-вече въглехидрати, които се трансформират в масти. По този начин организмът трупа във вътрешността, няма силата да избие навън, няма силата да го депонира в подкожието. 

Винаги трябва да бъдем много внимателни по отношение на този механизъм, защото наднорменото тегло и затлъстяването при децата не винаги са свързани с увеличеното телесно тегло сумарно. Затова би трябвало да изследваме процента мастна тъкан, вода в тялото, мускулна маса. 

Превенция на затлъстяването 

Как да направим така, че да не се стига до наднормено тегло и затлъстяване при децата и младежите? Началото се поставя още преди раждането и продължава през най-ранно детство. Всъщност, най-важно е да коригираме собствения си модел. Нека подчертаем, че децата копират нашите модели едно към едно и чак по-късно са в състояние да ги ревизират и променят творчески. Но ние сме еталонът, ние сме бащата и майката. Това е еталонът за света, еталонът за доброто.

Автор д-р Георги Гайдурков, общопрактикуващ лекар, психолог, специалист по холистична медицина, лечебно хранене
От Съветите на д-р Гайдурков, въпроси и отговори – Мамапедия

Източник: Мамапедия
Снимка: Anna Shvets / Pexels