„Ако зачатията се извършват в условия на здраве, добро разположение на духа, умереност, нравственост, ако половата деятелност е израз само на сърдечни влечения, то би имало по-малко болни, слабоумни и идиоти.“

(1886 ~ 1981)

Влияние на родителите върху детето преди раждането му

Станало е просто болест много родители вечно да се оплакват от децата си, че били непослушни, капризни, нервни и пр. На такива родители трябва да се припомни народната мъдрост: „Крушата не пада далеч от дънера.“

Грижите за възпитание на децата трябва да започнат още преди раждането им, и то с възпитание на самите родители. Преди всичко в интерес на родителите, и особено на бъдещото потомство, е половият акт да се извършва тогава, когато съпрузите не страдат от никакви болести и при пълно душевно спокойствие. Древният философ Платон съветва всякога, а особено във време на съвкуплението да се пази умереност и да се пристъпва към съпружеските обязаности с мисъл, освободена от силни душевни преживявания и грижи. Ако зачатията се извършват в условия на здраве, добро разположение на духа, умереност, нравственост, ако половата деятелност е израз само на сърдечни влечения, то би имало по-малко болни, слабоумни и идиоти.

Физическата чистота е от съществено значение, особено през време на бременността. Физическите упражнения също са необходими както за майката, така и за детето. Те трябва да стават на чист въздух. Особено полезно през последните месеци на бременността е дълбокото дишане.

Храната трябва да бъде природосъобразна (млечно-растителна) и по вкуса на майката, като плодовете и зеленчуците съставляват по-голямата част. Алкохол и други дразнещи напитки - чай, кафе, шоколад, какао - трябва да се избягват през този период. Ако майката пуши, в интерес на здравето на детето е да остави пушенето.

Но моралното и умствено състояние на родителите е още по-важно от физическото. Разговорите и четенето трябва да създават добро настроение. Отрицателните емоции трябва да се избягват.

Личността на родителите и преди всичко на майката в по-голяма или по-малка степен оставя своя отпечатък върху детето. През време на бременността родителите трябва да се сближават колкото се може повече. Добре е те да проявяват взаимно любовта си в нежности, ако искат да имат дете с добър характер. Трябва да се стремят да бъдат чисти, любещи и благородни, като разтварят сърцето си за духовна възвишеност.

Майката не трябва да страни от работа под предлог, че физическото напрежение би могло да навреди на плода. Напротив, умереното физическо усилие се отразява благоприятно върху развитието на детето.

Влиянието на бащата върху плода се предава посредством майката. Бащата трябва да се отнася по такъв начин с майката, че да бъде идеал за нея, а оттук и образец за детето. Той трябва да я обича и почита като майка на децата си. През време на бременността бащата не бива да е нетърпелив с нея, а да я пази и подпомага в трудната ѝ задача.

Избрано от: „Българска народна медицина“ Том 2: „Болести, профилактика и лечение на жената и детето“, Петър Димков, Изд. „Астрала“, 2001 г.
Снимка: Петър Димков (1886 - 1981); petardimkov.com