В началото на юни Националния университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски“ ще проведе своя първи фестивал, представящ креативните идеи на българските ученици.

Знаете ли, че организираното подскачане на „стената“ във футболен мач е нововъведение, родено от ученическия футбол? Идеята, един от играчите да легне долу на тревата, за да уплътни празното пространство след скока, отново е ученическо хрумване, което преминава изпитанието на редица задълбочени изследвания, довели до редовното му използване в най-популярната игра в света. 

Във времена на натрапчив изкуствен интелект, креативните идеи на подрастващите се превръщат във вдъхновяващ фокус на създадения през 2022 г. Национален университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски“. НУЦТИ следва убеждението за единство на творческия процес и личностното развитие на човека, и създаване на условия за творчески постижения в обществото, науката, образованието, изкуствата, културата, технологиите и спорта. Амбициозната цел е организиране на национален фестивал за иновативни и творчески открития и изобретения, който да прерасне в европейски и световен. 

През юни в различни аудитории на Софийския университет предстои първото издание на фестивала „Идеите, които променят света“, който ще представи най-интригуващите идеи на български ученици, кандидатствали по проекта и защитили ги с доказателства за приложимост. Водещите специфики на фестивала са две - представяне на най-важните открития, изобретения, проектирания, които са в основата на развитието на науката и технологиите, хуманитарните и социалните науки и изкуствата; както и представяне на ученически идеи за решаване на реални проблеми по нов, нетрадиционен начин. 

За раждането на идеята, която поставя акцент върху личностното развитие на деца, ученици и граждани, основано на креативност, иновативно мислене и поведение, WebStage разговаря с директора на НУЦТИ към СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. Веселин Дафов.

„Идеята е резултат от задълбочена академична работа и се оформи по време на голяма международна конференция на тема „компетентности“, в която се включиха над 150 участници на високо ниво. Главната задача бе да се различи компетентността от умението и знаенето. Знаенето е това, което се помни, а умението е действие. Ясно е, че компетентността не е нито само знание, нито само умение - тя е нещо различно. По време на конференцията се взе решение да се обединят усилията на всички факултети на СУ и заедно да работим по въпросите на творческото и иновативното в процеса на обучение на подрастващите, учениците и студентите. Конкретно идеята за състезание, олимпиада и изобщо подобен форум бе на проф. Александър Андонов и д-р Мая Митренцева“. 

Реализацията на начинанието включва създаване на центрове за открития, изобретения, иновации и творчество (клубове, академии, кръжоци, и др.) към детските градини и училищата в България; към граждански образователни институции и организации, общински и държавни органи и структури; училищни общности (учители, администрация, родители и др.), както и бизнес организации. И още – оформяне на академична мрежа, мрежа на заинтересованите, включително работодатели и публични власти - държавни агенции и общини, както и пилотни проекти по места с цел конкретно насочване на вниманието към темата за творчество и иновации чрез сдружаване.

„Ние просто искаме всяко дете в България, всеки човек да чуе, че от него се очаква, че е съвсем естествено да има креативни и иновативни идеи. И че има място, и това например е училищният клуб за творчество, където да отиде и да сподели тази идея. А в лицето на ръководителя на този клуб да срещне човек, който да обърне внимание, да окуражи, да го подкрепи и създаде общност, която да изследва тази идея. Това е път към изграждането на култура, в която се признава, че човек има право да дава предложения, да създава, да твори и прави нововъведения“, допълва проф. Дафов.

По програмата за развитие на НУЦТИ работят активно повече от 30 учители, университетски преподаватели, ръководители в училищен и предучилищен етап, към тях се присъединят и редица изявени учени и общественици. Задачата на НУЦТИ е първо да изучи и зададе стандарти, да обучи достатъчно учители, които да основат центрове за творчески и иновативни идеи по места, да се сработят и изградят мрежа за сътрудничество помежду си, да споделят идеи и ресурси. 

В Пирдоп, Златица и Челопеч са първите реализирани проекти за обучение на учители за квалификация „Създаване и ръководство на (училищни) центрове за творчество и иновации“ с участие на учители от местните училищата, финансово подкрепени от „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД.

„Инициирахме законодателни промени, които внесохме в парламентарната комисия по образование – да се намери систематичното място на тези центрове, те да бъдат разписани и в закона изрично да се казва, че училищната работа не е само преподаване, а е насърчаване на творчеството. Защото понятието за творчество, включва и самото преподаване по определен начин. Именно този подход трябва да се промени – учителят да погледне на децата като на хора, които не просто ще учат и ще разбират постиженията на други хора, но и самите те ще бъдат допуснат до това да творят и изобретяват. Това е задача, която стои пред всички – политици, учени, учители, родители – тя не е по силите на един човек, един център или дори целия Софийски университет.“, пояснява проф. Дафов. 

Той споделя, че много учители в България насърчават творческото мислене и преподават по съответния начин – с уважение към личността на ученика, не назидателно, а с покана заедно да открият необятните светове на красивите умове на човечеството, да почувстват емоционалния им свят, да разберат какви рискове са поемали, какви трудности са преодолявали, какви съпротиви са имали по пътя на осъществяването на своите идеи. „Когато преподаваш дадени неща като постижения на човечеството, нужно е да ги представиш в дълбочина. Трябва да покажеш каква личностна самонаправа е всичко това - нещо, което включва децата в сътворчеството, карайки ги да мислят, съпреживяват и съизобретяват. Много учители преподават именно така, те са солта на образованието и на тях разчитаме да се включат в нашата инициатива и директно да адресират темата - да предизвикат децата да се осмелят и споделят своите творчески идеи.“

Предстоящият фестивал „Идеите, които променят света“ ще представи творческите идеи на българските ученици, правейки първата крачка в създаването на среда, която уважава талантите. Подкрепяме силното послание на НУЦТИ, учениците да израстват с увереността, че могат да бъдат сътворци на света, в който живеят. 

На добър час, млади таланти! 

За повече информация и контакти: НУЦТИ
www.facebook.com/nuccibg