съдба

Съдбата могат да я променят не само нашите постъпки, но и мислите на другите хора ♥ Хазрат Инаят ХАН
Съдбата могат да я променят не само нашите постъпки, но и мислите на другите хора ♥ Хазрат Инаят ХАН