сатира

Самото пълзене към политическия връх е падение ♥ Тодор БАКЪРДЖИЕВ
Самото пълзене към политическия връх е падение ♥ Тодор БАКЪРДЖИЕВ