съвест

Липсата на съвест беше причина за неговата невроза ♥ Карл Густав ЮНГ
Липсата на съвест беше причина за неговата невроза ♥ Карл Густав ЮНГ