съвест

В съвестта самият Бог седи на трона на справедливостта ♥ Хазрат Инаят ХАН
В съвестта самият Бог седи на трона на справедливостта ♥ Хазрат Инаят ХАН