Шунрю Сузуки

Да не се привързваме към нищо означава да даваме ♥ Шунрю СУЗУКИ
Да не се привързваме към нищо означава да даваме ♥ Шунрю СУЗУКИ