Следвай Ме Беседи върху притчите на Исус

Глупаците живеят по-дълго и се смеят последни ~ ОШО
Глупаците живеят по-дълго и се смеят последни ~ ОШО