Словото

Загубени войни има, загубен мир няма ♥ Илия БЕШКОВ
Загубени войни има, загубен мир няма ♥ Илия БЕШКОВ