За много от нас, кризата с климата е един гигантски социален, икономически и екологичен призрак, за фотографа Камил Сиймън, това е лично. Те вижда образите на айсбергите като портрети на лица, от онези в старите семейни албуми – вехти и рушащи се.

„Айсбергите много приличат на нас, тъй като всеки има своя собствена уникална личност. Те се държат по собствения си уникален начин с оглед на обстоятелствата и заобикалящата ги среда. Някои ей така, без видима причина, изчезват в морето, а други се въртят, плават и продължават по пътя си. Те не се отказват, просто продължават нататък." - споделя Сиймън.

„Всеки път, когато се връщам от Антарктида, се чувствам така, сякаш се събуждам в кошмар, в който никой не обръща внимание на отровените води, въздух, земя... Но те са тук и умират, също като нас!"

mg 29089-2eps0143g0f4547 pt2g0f9631 pt2mg 1274mg 2195mg 2308mg 2365 pt2mg 2505 pt2mg 4259mg 4613mg 8980 pt2t5184x3456-07463g0f5314 pt2