СОКРАТ

Братски е повелил Бог да живеем с хората ♥ Учителят СОКРАТ
Братски е повелил Бог да живеем с хората ♥ Учителят СОКРАТ