суфистки философи

В днешния свят веселието трае един ден, а през следващите десет дни човек боледува ♥ Хазрат Инаят ХАН
В днешния свят веселието трае един ден, а през следващите десет дни човек боледува ♥ Хазрат Инаят ХАН