Светител Николай Велимирович

Външно богатият човек обикновено става отчаян бедняк отвътре ╫ Св. Николай ВЕЛИМИРОВИЧ
Външно богатият човек обикновено става отчаян бедняк отвътре ╫ Св. Николай ВЕЛИМИРОВИЧ