цитати за живота

Човек може да обича само когато уважава ~ Тадеуш ДОЛЕНГА-МОСТОВИЧ
Човек може да обича само когато уважава ~ Тадеуш ДОЛЕНГА-МОСТОВИЧ