ум и тяло

Човек не може да създаде атмосфера, която да не съответства на неговия дух ♥ Хазрат Инаят ХАН
Човек не може да създаде атмосфера, която да не съответства на неговия дух ♥ Хазрат Инаят ХАН