Гневът може да опустоши тялото и ума ♥ Тик Нят ХАН

„В енергията на вниманието има мир и концентрация. Но дори самото осъзнаване, че сте неспокойни или ядосани, вече носи промяна.“

За енергията на вниманието, която успокоява гнева и безпокойството, с напътствията на дзен майстора Тик Нят Хан и книгата му „Покой на ума“ (Изд. „Сиела“).

Стабилни в бурята: Силните емоции и връзката Тяло – Ум

Ако имате неприятно чувство – на тъга, страх, тревога или отчаяние, – може да решите, че не сте в състояние да се върнете у дома, за да бъдете в контакт с тази емоция, за да я контролирате и обгърнете с енергията на вниманието си. Желанието ви е да избягате по-далеч от нея, а начини за бягство колкото щеш: като списания, книги, музика, храна, интернет или осигуряване на постоянна заетост, само и само да не бъдете във връзка с тялото и ума си. Умът и тялото се отчуждават и това ни разболява.

Когато се случи някаква катастрофа, когато в тялото ви се появи болезнено чувство, когато нещо не върви добре, когато ви завладее силна емоция, вниманието и бдителността ще ви помогнат да я осъзнаете и ще бъдете в състояние да направите нещо, за да облекчите и успокоите тази болка. Насоченото внимание ви свързва с положителните неща и може да ви помогне също така да не бягате от неприятните неща, а да запазвате присъствието си и да боравите умело с тях.

Справяне с гнева

Възможно е да изпитате гняв. Гневът може да опустоши тялото и ума. Но ако можете да дишате осъзнато, да се върнете в настоящия момент и да установите контакт с тялото и чувствата си и да ги прегърнете, ще усетите облекчение. „Вдишвайки, аз осъзнавам, че в мен има гняв. Издишвайки, аз обгръщам с вниманието си моя гняв.“ Разликата настъпва веднага. Ако не практикуваме осъзнатост и приемане, в нас остава само една енергия – енергията на гнева. Оставена сама на себе си, тази енергия може да ни подтикне да кажем и да направим неща, нанасящи вреда.

Затова, когато усетите гняв, започвате да практикувате. Практикувате осъзнато дишане и генерирате енергията на осъзнатостта. „Вдишвайки, аз осъзнавам, че в мен има гняв. Издишвайки, аз обгръщам с вниманието си моя гняв.“ Освен енергията на гнева вече присъства произведената енергия на осъзнатостта, т.е. на разпознаването на гнева.

Енергията на вниманието обгръща и успокоява гнева. „Гняв мой, аз съм тук и ще се погрижа добре за теб.“ Бдителното внимание ще ви помогне да се справите със страданието. Основното е да запалите вашето внимание и да разполагате с тази втора енергия, която може да освети и разпознае страданието или гнева и търпеливо и нежно да обгърне тази болезнена енергия. Тогава двете енергии ще си взаимодействат – енергията на страданието и енергията на вниманието, която разпознава и обгръща страданието. Ако практикувате по този начин, много скоро ще усетите облекчение. Това е втората функция на бдителното внимание. Първо, с помощта на вниманието можем да се подхранваме и лекуваме с позитивни неща. Второ, с вниманието можем да обгърнем и облекчим своето страдание.

Безпокойство

Мирът, спокойствието и хармонията, които произвеждате с осъзнатото дишане, ще проникнат в тялото и ума ви. Дори да се чувствате неспокойни, енергията на осъзнатото дишане ще се изпречи на пътя на енергията на вашето безпокойство и съвсем скоро ще усетите промяна, тъй като енергията на безпокойството ще отшуми и ще се преобразува. Ако е придобил навика да изпълнява тази практика, човек е способен, само с едно-две вдишвания и издишвания, да преобразува напълно безпокойството и да се усети умиротворен. Независимо какво научавате и какви прозрения получавате, те трябва да се прилагат на практика незабавно във вашето всекидневие. Така придобивате увереност и откривате, че вярвате във вашата практика.

Когато умът ви е неспокоен или гневен, позволете да бъде обгърнат с енергията на вниманието. Не опитвайте да променяте вашето безпокойство. Не опитвайте да го прогоните или потиснете. Просто му позволете да бъде. Продължавайте да дишате осъзнато и да генерирате енергията на вниманието. Разпознайте чувството на безпокойство или гняв и го обгърнете нежно. Когато двата типа енергия – на безпокойството и на осъзнатостта – се срещнат, ще има промяна и ще настъпи трансформация. В енергията на вниманието има мир и концентрация. Но дори самото осъзнаване, че сте неспокойни или ядосани, вече носи промяна. В началото това може да са само 5–10%. Продължите ли да следвате вашето дишане, ще отбележите пълна промяна и ще възникне любяща доброта, обратното на гнева.

Из: „Покой на ума“, Тик Нят Хан, изд. „Сиела“
Снимка: Thich Nhat Hanh; thichnhathanhfoundation.org

5683 Преглеждания