Ваклуш ТОЛЕВ

Мъртвият в себе си не може да прави живот за другите! ♥ Ваклуш ТОЛЕВ
Мъртвият в себе си не може да прави живот за другите! ♥ Ваклуш ТОЛЕВ