за децата

Детето не принадлежи нито на бащата, нито на майката. То принадлежи на Бога! ╫ Майка ГАВРИИЛА
Детето не принадлежи нито на бащата, нито на майката. То принадлежи на Бога! ╫ Майка ГАВРИИЛА