за децата

♥ Детето трябва да знае, че е уважавано. Начало на неуважението е осъждането на родителите
♥ Детето трябва да знае, че е уважавано. Начало на неуважението е осъждането на родителите