за политиката

Когато на власт е тълпата, не може да не възникне злоупотреба ♠ ХЕРОДОТ
Когато на власт е тълпата, не може да не възникне злоупотреба ♠ ХЕРОДОТ