Записките на стария лекар от стара книга за здравето

(The Sick Woman, Jan Havicksz. Steen, c. 1663 - c. 1666)

Здраве ще рече:

Да ти се яде хляб. Да ти се пие вода. Да ти се доспива след залез слънце.

Сутрин да ти се става рано и като станеш, да ти се иска да размахаш ръце, да изпънеш гърди да дишаш дълбоко и да ти се ходи пъргаво и надалеч.

Здраве ще рече:

Да те радва слънцето. Да обичаш вятъра, да се оставяш да те брули и да ти се иска да те понесе със себе си.

Да ти се среща човек. Да искаш да му се усмихнеш и да му заговориш като на  свой близък. Да чуеш и да му кажеш сладка дума.

Да ти се пее. И дори кога те натъжи нещо, да ти се свирка в тебе.

Да не помислюваш никому зло, и ако те наскърби или обиди някой, да ти стане жал за него и да си готов да му простиш.

Здраве ще рече:

Всичко да те радва и да ти се иска всички да радваш.

Д-р В. Ив. НЕНОВ

Из книгата „Бъди здрав”

Изображения: rijksmuseum.nl; заглавна - The Sick Maiden, c.1660, by Jan Steen, metmuseum.org