Усмихвайте се!

Усмивката е изключително човешка гримаса. Тя е свързана не само с мимическата мускулатура (посредством която се изразява), но и с душата, характера, настроението на човека. И преди всичко - с Неговата мисъл. Усмивката изразява по особен начин движенията на Мисълта.

Усмивката е изключително симптоматична за същността на човека, за неговите въжделения, стремежи и цели.

Усмихвайте се непрестанно! Нека усмивката не слиза от лицето ви. С това искам да кажа: давайте преднина на поводите, които предизвикват усмивката, защото тя не може да бъде механична гримаса и няма нищо по-неестествено и отблъскващо от „кривата” усмивка.

Устройвайте живота така, че той да ви носи доволството, удовлетвореността и спокойствието, които естествено изискват усмивката на лицето ви. Изпълвайте се с добронамереност и постоянна вяра в себе си и хората.

Усмивката изпълнява двойна функция: тя не само свидетелства за човечност у този, чието лице озарява, но призовава към човечност. Като естествена гримаса на човека тя създава около себе си атмосфера на хуманност. Човекът е там, където е неговата усмивка. Без нея той е уязвим и обезверен.

Снимки: petardimkov.com