„Човек привлича онова, с което е свързан - това е абсолютно вярно и именно така се обясняват здравето и болестта, силата и слабостта, интелигентността и глупостта…“

Хармонията е най-доброто оръжие срещу болестите. Ако сте болни, то е, защото поддържате в себе си безпорядък - подхранвали сте в себе си определени мисли, определени чувства, определено отношение и поведение, и това се е отразило на вашето здраве. А защо болестта възниква в даден орган, а не в друг? Защото това е изчислено математически в съответствие със законите, които те са нарушили. Сега, ако искате да оздравеете, трябва да мислите само за Хармонията - денонощно да се съгласувате, да се синхронизирате, да бъдете в съгласие, в съзвучие с Целокупния Живот, с безграничния, Космичния Живот.

Това е то истинската Хармония. Да влезем в хармония с няколко души, с определен кръг от хора - с жената, с децата, с родителите, със съседите, с приятелите си - това все още не е достатъчно. Трябва да влезем в съзвучие с Целокупния, Всемирния Живот. За съжаление, мнозина са в съгласие със съвсем посредствени хора, а в дисхармония с Целокупния Живот - и малко по малко тази дисхармония прониква и се настанява и утвърждава в тях, и така до деня, когато се прояви под формата на някаква болест.

Тъй че от сега нататък, вместо да си губите времето да мислите за всякакви странични неща: за своите развлечения, своите сделки, своите малки любовни флиртове - мислете за Хармонията, да реализирате Хармонията в цялото си същество, за да вибрират всичките ви клетници в унисон. Вземете един оркестър например. Всички са слушали оркестър, всички знаят, че ако даже само един изпълнител не свири в съзвучие с другите, той нарушава цялостната хармония. Е, добре, съвсем същото се случва и с физическото тяло на човека, с цялото му същество, защото органите са като инструменти, които трябва заедно да изпълняват една партитура. Опитайте се да четете, като имате мигрена, колики или зъбобол... нищо няма да разберете, защото ви пречи дисхармонията, която е вътре във вас. Трябва всичко да се успокои, да утихне, за да сте в състояние да разберете. Колко неща ни се случват в ежедневния ни живот, за да ни помогнат да разберем важността на хармонията! Всичко в Природата и в живота съществува, за да ни научи на ред и порядък, хармония, естетика, но човек вътре в себе си продължава да живее в безпорядък и какофония... Ах, хората - не ми говорете за тях! Те никога не искат да се хармонизират със законите на Вселената. Между другото, те са единствените, които не са в хармония. Животните, насекомите, растенията са в хармония, както и природните духове, Ангелите... всички с изключение на хората! Да, хората са анархисти...

Докато не започнете да изучавате Науката за Посвещението, вие не се опирате на истинските причини - и следователно стигате до погрешни заключения. Има едно правило, което всякога е валидно: да поставим на първо място начина на живот, начина на мислене, на чувстване, на действие. Докато не сте разбрали това, не само че нищо няма да оправите и възстановите в това си съществуване, но и ще си създадете изключително неблагоприятни условия за следващите си въплъщения. Затова приемете всички тези Истини, на които ни учат Великите Посветени. Кажете си: „Тъй като има неща, които ми убягват, ще се доверя на Божествената Наука и ще сложа на първо място начина на живот“. След това може да добавите всички методи на лечение, които пожелаете. Но аз все пак настоявам - на първо място поставете начина на живот.

Когато човечеството започне да живее в съгласие с Божествените закони, няма да се нуждае повече от клиники и болници. Сега се говори само за строителство на нови болници, тъй като се появяват все повече болести и болни. Това е, защото хората живеят все по-неестествено и мислят също все по-неправилно. Те са все по-образовани и знаещи, но и все по-болни. Това е твърде обезпокоително, защото, от една страна, има някакъв напредък, но от друга страна... как да го наречем? Упадък, деградация? И не с помощта на материални елементи може да се промени това положение, защото Бог не е дал абсолютни възможности и власт на материята. Материята винаги дава само временно решение.

Даваме на физическото тяло храните и напитките, от които се нуждае, но човешкото същество не е само тяло - то е Душа, то е Дух; и не можем да нахраним Душата и Духа с месо, със зеленчуци или хормони! Но тъй като науката не е предвидила нищо, за да удовлетвори потребностите на Душата и на Духа, те са гладни и жадни - те страдат. Ето защо виждаме толкова хора, на които на пръв поглед не им липсва нищо: имат си работа, семейство, дом, автомобил - но дълбоко в себе си се чувстват неудовлетворени, усещат някаква празнота. Това доказва, че са пренебрегнали Душата си, а що се касае до техния Дух - за него дори не си струва да говорим! Медицината на бъдещето ще бъде принудена да вземе под внимание всички потребности на човека, включително тези на Душата и на Духа, за да може да му достави всички елементи, които му липсват.

Най-ефикасната медицина е начинът ви на живот. Разбира се, не мога да ви кажа, че той действа толкова бързо, колкото медикаментите. Щом глътнете някое хапче, почти веднага можете да почувствате ефекта. Но дълготраен ли е този ефект? И винаги ли организмът приема добре тези медикаменти? Медицината, която ви препоръчвам, действа бавно, но затова пък - по-сигурно, и в дългосрочен план - по-ефективно. Само че тя изисква човек да приеме една точна, истинна философия, която обхваща всичко - защото всичко останало зависи от начина ни на мислене. И когато говоря за философия, подразбирам онази единствена философия, която не се явява резултат единствено от куп повърхностни интелектуални аргументи, а е открита от Великите Посветени с техните изключителни способности за ясновиждане и излъчване извън тялото. И мога да ви кажа - Небето ме е избрало да бъда един от наследниците на тази Божествена философия. Без нея е невъзможно да се намери Пътя - и каквото и да правите, ще се заблуждавате. Ето защо на първо място поставям тази философия, която ни обяснява как да живеем в хармония с всички сили и с всички светове, за да няма у нас повече нито борби, нито противоречия. Тя ни разкрива също как е устроен човек и каква обмяна имат нужда да извършват Душата и Духът му със силите на Природата.

Следователно най-важното е да се научите как да живеете, как да мислите, да чувствате и да действате. В други беседи, когато съм ви обяснявал процесите на формирането на растенията или на рибите, или даже на бебето в утробата на майката, съм ви говорил за Закона на Сродството и съм ви показвал как човек, чрез своите мисли и чувства, се свързва с определени сфери, същества, сили и елементи на пространството, които им съответстват, и как той в крайна сметка ги привлича към себе си. Да, човек привлича онова, с което е свързан - това е абсолютно вярно и именно така се обясняват здравето и болестта, силата и слабостта, интелигентността и глупостта, красотата и грозотата и т.н. Това са елементи, които човек е привлякъл към себе си.

Следователно, ако животът ви е изпълнен с трудности и мъчнотии, то това несъмнено е, защото в миналото, в своето невежество, сте нарушили порядъка на нещата; но сега, благодарение на тази философия на Посвещението, която ви учи да работите над своите мисли и желания, можете да се свържете с по-духовни сфери и същества и да си изградите едно тяло с всички качества, които желаете: здраве, сила, красота... И това е Тайната на Възкресението. Ако се съгласите да възприемете и да прилагате тази Наука за Живота, ще имате възможността не само да се предпазвате от болести, но и да претворите физическото си тяло така, както пожелаете.

Избрано от „Хармония и здраве“, Омраам Микаел Айванов, изд. Авир
Снимка: Omraam Mikhaël Aïvanhov - Spiritual Master