„Болестта ни се дава не като наказание, а като урок, за да може преминавайки го да станем силни духом и да оздравеем.“

От съкровищницата с рецепти за здрав дух и здраво тяло на проф. Кацудзо Ниши (1884-1959), създател на прочутата японска Система на здравето (Nishi Shiki - Nishi Health System).

Katsuzo Nishi (1884-1959)

Оздравяване със силата на духа

Всички оздравителни мероприятия не само укрепват физическото здраве, но и закаляват волята, дават на човека сила, даряват го със здрава нервна система. За да си здрав трябва да си силен душевно и духовно. Известно е, че болестта е съдба на слабите духом, а здравето – съдба на силните духом.

Но може да се каже и по друг начин: болестта ни се дава не като наказание, а като урок, за да може преминавайки го да станем силни духом и да оздравеем. Затова не се отнасяйте към болестта като към наказание – отнесете се към нея като към възможност да станете по-силни.

Здравето на духа е здраве на сърцето и съдовете. Бях слаб духом и такъв щях да си остана, ако не бяха моите болести. Именно моите болести ме накараха да се заема със здравето си – физическо и духовно. И от 9 години започнах да закалявам своя дух и първата ми победа на този път стана твърдата решимост да овладея болестта и смъртта, да ги овладея каквото и да стане. В главно дело в своя живот аз превърнах оздравяването и всички свои усилия посветих на това да не проявявам снизходителност към себе си и да не си позволявам да отстъпя от този път каквито и съблазни да се изправят пред мен. Съблазни имаше много: леност и слабост на тялото от болести; традиционна кухня, привична и вкусна, но вредна; нежеланието физически да се развивам – като общо всички навици към нездравия начин на живот. Преодолявайки всеки от тези навици ние развиваме волята, закаляваме нервната система, ставаме по-силни духом.

Човекът силен духом е човек притежаващ голям запас от нервна и психическа енергия. Такъв човек в значителна степен е избавен от атеросклероза и свързаните с нея инфаркт, инсулт, старческо слабоумие. Той до последните си дни запазва ясен ум и висока работоспособност.

Силният духом човек усеща себе си в единство с всичко живо, възприема себе си като част от всичко съществуващо и за него ще бъде естествено да пази не само своето здраве, но и окръжаващата природа.

Силата на духа, нервната и психична сила действително укрепват съдовете и сърцето. В това може да е трудно да се повярва, но то е вярно. Силният духом човек именно чрез своето сърце установява връзка с целия свят, именно със сърцето си той открива света и Природата, именно благодарение на откритото си сърце той започва да съответства на висшите Закони на Природата (та нали тези закони могат да се възприемат само със сърцето – не с ума), и затова оздравява.

За особеното значение на сърцето хората са знаели винаги. Сърцето във всички времена се е смятало за символ на най-добрите качества на човешката душа. В християнството за своето духовно преображение последователите творили мислено Иисусова молитва именно в сърцето. В будизма съществува „Доктрина на Сърцето” изповядваща пътя на жертвената любов. Всички най-мощни Енергии на Живота преминават през сърцето, което е най-великата лаборатория, където се извършва преображението на човешкото съзнание. Сърцето е средоточие на психическата и нервната енергия.

Затова само при открито за Законите на природата и жизнените енергии, света и вселената и всичко съществуващо сърце, е възможно неговото здраве, здравето на съдовете, кръвта и целия организъм. А това значи, че здравето е възможно само при наличието на силен дух, откриващ на сърцето Законите на природата. Та нали само човек със силен дух може истински да открие своето сърце на света – слабият човек, човекът страхлив и желаещ да се скрие от света не може да направи това. Ставайте силни духом. Без това сърцето, съдовете и кръвта трудно ще станат здрави.

Човекът притежаващ висока духовна сила постоянно се намира в състояние на душевно равновесие, живее мъдро и осмислено. Когато имаме достатъчно нервна сила, ние сме изпълнени с ентусиазъм и щастие, здраве, увереност в себе си, готови сме да преодоляваме всички трудности и достойно да приемаме всяко предизвикателство на съдбата. Ние не се страхуваме от проблемите, защото силният човек знае, че може да се справи с тях.

Какво е нужно, за да за да станем силни духом, да създадем в себе си мощна нервна сила? За това е нужно да имаме силно тяло в силен ум. А да имаме силен ум означава да умеем да контролираме своето съзнание и да го водим в нужното направление.

Животът прилича на огромна река, която се състои от два потока, които текат в противоположни посоки. Единият поток ни носи към здравето, щастието, силата и мъдростта. Другият – към болести, преждевременна старост, нещастия, слабости и неуспехи. Хората не се досещат, че те в крайна сметка сами избират с кой поток да плуват по реката на живота. Ако ставаме стопани на своето съзнание, ние го превръщаме в управляема лодка плуваща там, където ни е нужно – попадаме в щастливия поток на здравето и успеха. Ако не умеем да владеем себе си и своето съзнание, течението ще ни отнесе в нещастния поток на болестите и несгодите.

Що за вълшебна река е това, от какво се състои, от каква вода? „Водата” на тази река е не нещо друго, а нашите собствени мисли и чувства. Положителните мисли и чувства създават щастливия поток. Потока ние избираме сами избирайки своите мисли и чувства. Та нали мислите и чувствата зависят не от събития и обстоятелства на окръжаващата действителност, както мислят мнозина. Мислите и чувствата зависят от нас – ние сами избираме тези или други мисли или чувства в едни или други обстоятелства. Обърнете внимание: различните хора в едни и същи обстоятелства мислят и чувстват различно. В беда някой унива и плаче, а друг в подобна ситуация се изпълва със сили, решимост и действа. Значи мислите и чувствата зависят не от обстоятелствата, а от човека. Значи ако подходим към делото съзнателно и станем стопани на своите мисли и чувства, ние можем да избираме какво именно да чувстваме и за какво да мислим в една или друга ситуация, в едни или други обстоятелства. Тогава не обстоятелствата управляват нас, а ние ставаме техни стопани, а значи, в крайна сметка – стопани на самите себе си, на своя живот, на своята съдба и здраве.

Развитото съзнание умее да контролира своите мисли и чувства, да избира нужните и да премахва вредните. Ние можем да заставим нашите мисли и чувства да работят за нас, а не против нас. Така както физическата сила се постига с гимнастика и физически упражнения – така и силата на духа, развитостта на съзнанието се постига с тренировка.

От: „Оздравяване на съдовете и кръвта“, Кацудзо Ниши, изд. „Паритет“, 2010 г.
Снимка: Katsuzo Nishi (1884-1959), aikidosangenkai.org