„Хармонията е най-доброто оръжие срещу болестите. Ако сте болни, то е, защото поддържате в себе си безпорядък.“

Хармония и здраве

В желанието си да живеят свободни и независими от Господа, хората се противят на Неговата Воля и на Неговите замисли, повтаряйки греха на Луцифер и на първите хора. Това желание да се освободят, да не се подчиняват на никакъв ред, на ничия власт, да се бунтуват срещу Божествения ред и порядък и срещу повелите на Вечния - именно то е източникът на всички нещастия на човечеството. Хората трябва да разберат това. Много просто, много ясно е и може да се обобщи в едно-единствено изречение: откакто хората са пожелали да прекъснат връзката си с Божествената Хармония, са се отприщили всички нещастия и са започнали да се сипят върху тях. И ще става дори по-зле, тъй като хората все повече и повече се отделят и отдалечават от Източника, превръщат се все повече и повече в анархисти и вече нямат никакво почитание към нищо. Да, докато най-накрая всичко това достигне до ужасяващи размери. Навсякъде, дори и в религията, дори и в духовните учения - всичко е заразено с тези семена на анархията и хората неизбежно ще бъдат застигнати от катастрофални събития: войни, болести...

Трябва също така да знаете и това: колкото повече се утвърждава в света духът на анархията, толкова по-широко се разпространява ракът. Всяка органическа болест се поражда от някаква слабост или порок в самия индивид - хората сами си създават повечето болести. Когато нарасне нервозността, появява се болест... Когато се повиши чувствеността, идва втора болест... Когато се увеличи дисхармонията, появява се трета болест. Всички болести са следствие от точно определено нарушение на порядъка, а по-специално ракът е следствие от анархията. Следователно, за да се предпазим, трябва да работим над хармонията, всеки ден да мислим за хармонията, да се хармонизираме с цялото човечество, с цялата Вселена. Разбира се, няма да сме в състояние да живеем постоянно в тази съвършена Хармония, но трябва всякога да бъдем съзнателни, бдителни, трябва отново и отново да се овладяваме, за да не поддържаме дълго в себе си състояние на дисхармония, тъй като това състояние се разпростира, стигайки чак до клетките, и организмът все повече се затруднява да се противопоставя на създалия се в него безпорядък.

И тъй, хармонията е най-доброто оръжие срещу болестите. Ако сте болни, то е, защото поддържате в себе си безпорядък - подхранвали сте в себе си определени мисли, определени чувства, определено отношение и поведение, и това се е отразило на вашето здраве. А защо болестта възниква в даден орган, а не в друг? Защото това е изчислено математически в съответствие със законите, които те са нарушили. Сега, ако искате да оздравеете, трябва да мислите само за Хармонията - денонощно да се съгласувате, да се синхронизирате, да бъдете в съгласие, в съзвучие с Целокупния Живот, с безграничния, Космичния Живот. Това е то истинската Хармония. Да влезем в хармония с няколко души, с определен кръг от хора - с жената, с децата, с родителите, със съседите, с приятелите си - това все още не е достатъчно. Трябва да влезем в съзвучие с Целокупния, Всемирния Живот. За съжаление, мнозина са в съгласие със съвсем посредствени хора, а в дисхармония с Целокупния Живот - и малко по малко тази дисхармония прониква и се настанява и утвърждава в тях, и така до деня, когато се прояви под формата на някаква болест.

И когато ви говоря това, знайте, че същото казвам и на себе си - не мислете, че искам да се самоизключа. Ако нещо се случва с мен или изпитвам някаква болка, си казвам: „Старче, виждаш, че сам още не си успял да постигнеш тази Хармония, за която говориш. Хайде, хващай се за работа!“ Следователно онова, което ви говоря, се отнася и до мен. Ще кажете: „Тогава, значи, вие също не сте толкова духовно напреднали и еволюирали?“ Не чак толкова, не чак толкова, така е - но разликата между мен и мнозина други е в това, че аз съм си дал сметка колко е важна хармонията, а другите - още не. Но и в мен, разбира се, има още много какво да се чисти, да се пречиства, да се преобразява, да се сублимира, да се оживотворява, да се възкресява. Не претендирам, че съм постигнал съвършенството на тази Земя!... Даже и Посветените унаследяват от родителите си недостатъци и недъзи. Когато идват да се преродят, те намират само семейства, които им предават цяло наследство от несъвършенства и болести.

Колко неща ни се случват в ежедневния ни живот, за да ни помогнат да разберем важността на хармонията! Било то оркестър, хор, балет или даже военен парад - всичко трябва да се хармонизира. Всичко в Природата и в живота съществува, за да ни научи на ред и порядък, хармония, естетика, но човек вътре в себе си продължава да живее в безпорядък и какофония... Ах, хората - не ми говорете за тях! Те никога не искат да се хармонизират със законите на Вселената. Между другото, те са единствените, които не са в хармония. Животните, насекомите, растенията са в хармония, както и природните духове, Ангелите... всички с изключение на хората! Да, хората са анархисти...

Така че сега оставете всичко настрана, за да концентрирате мисълта си единствено върху реда и порядъка, които Бог е създал още от Сътворението на света, за да възстановите в себе си тази изначална Хармония. Всеки ден в продължение на няколко минути изпращайте своята любов към всички светли същества, които населяват Вселената. Казвайте им: „Аз ви обичам, аз съм в съгласие с вас, искам да живея вечно във вашата хармония“. Малко по малко тази Хармония ще ви обземе, носейки ви Светлина, радост, и ще се почувствате толкова силни и устойчиви, че ще престанете да се страхувате даже и от Смъртта. Да, благодарение на Хармонията, ще успеете да победите Смъртта.

Само че, разбира се, за да привлечете Хармонията, за да я постигнете, трябва да я обичате. Тъй като не я обичате и нямате нужда от нея, затова и не я привличате. Но аз чувствам, че започвате да я обичате... и че полагате искрени усилия да създадете тази Хармония в себе си и около себе си. Продължавайте - и един ден ще почувствате всички трансформации, извършващи се в целия свят вследствие на нашата работа: навсякъде, благодарение на нашето съществуване тук, на Земята, ние сме на път да пречистим атмосферата на Земята и да вдъхновим много хора, които искат да излязат от хаоса, в който е затънал съвременният свят. Да, живеейки в тази хармония, ние не само започваме да вкусваме от Царството Божие, но и най-вече да изпращаме по цялата Земя, чак до самите звезди, потоци, вълни, сили с такава мощ, с такова великолепие, че рано или късно цялото човечество ще бъде принудено да се промени към по-добро, да се преобрази, да живее в благоденствие и мир.

Из: „Хармония и здраве“, Омраам Микаел Айванов, изд. „Авир“, 2014 г.
Снимка: Omraam Mikhaël Aïvanhov - Spiritual Master