зло

Институционализираното зло на бездействието ♥ Филип ЗИМБАРДО
Институционализираното зло на бездействието ♥ Филип ЗИМБАРДО