зодия Телец

ТЕЛЕЦ: Този, който носи Земята на гърба си, трябва и да я обработва ♥ Ваклуш ТОЛЕВ
ТЕЛЕЦ: Този, който носи Земята на гърба си, трябва и да я обработва ♥ Ваклуш ТОЛЕВ