Астрономия за народа

Земята е училище за нашата душа. Щастие на нея няма ♥ Георги ТОМАЛЕВСКИ
Земята е училище за нашата душа. Щастие на нея няма ♥ Георги ТОМАЛЕВСКИ